Afdrukken

Chocolate

 

Zonnewende’s Ferrari

 

V/P: CH. Zonnewende’s Donau in Blue
Blue Persian
M/M: CH.Evita de Niro Chocolate tortie

Breeder: Pierre Cleymans (Cattery Zonnewende)
Owner: Pierre Cleymans (Cattery Zonnewende)